Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง
ปลัด อบต.จอมบึง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์
รองปลัด อบต.จอมบึง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง
Responsive image
นางสุกัญญา ยงค์อำนวย
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวรติกร ศรัทธาผล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายสุปัญญา ศรีคำ
บุคลากร
Responsive image
Responsive image
ว่าง
นิติกร
Responsive image
Responsive image
นายสิริชัย ย่งกรับ
ยาม
Responsive image
Responsive image
นายอนุรักษ์ คงกระพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
Responsive image
นางสุณี ช่วยเนื่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายไพโรจน์ ทองเอีย
คนสวน
Responsive image
Responsive image
นายเรวัช ภู่ทอง
คนสวน
Responsive image
นางสาวธนพร ย่งกรับ
นักการภารโรง
Responsive image
กนกพันธ์ชัย บดินทร์ทองเดชา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
Responsive image
ว่าง
คนสวน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th