Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมทำกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ บันทึกเทปโทรทัศน์
Responsive image
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ อบตจอมบึง เปิดเรียนวันนี้ ทีมงานนายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกอบตจอมบึง ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัด อบตจอมบึงพร้อมทีมงานร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กศนจอมบึง ร่วมกันจัดกินกรรมดีๆเพื่อผู้สูงวัย วันนี้มี การบันทึกเทปโทรทัศน์ด้วย นำโดยผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ และคณะได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของคณะวิทยาการจัดการ ผศ.กรรณิกา อ.วรันลดา รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มาเป็นผู้ช่วยฯ และอ.เอ วิทยากรจากสำนักพระราชวัง มาสอนให้นักเรียนของเราทำอย่างมีความสุขค่ะเพราะหวังว่าดอกไม้ที่พวกเราทำจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นำเข้าไปถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
         
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th