Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม 
     ถนนราดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 8 สาย คือ
1.ถนนสายโยธา จอมบึง-หนองศาลเจ้า ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,11
2.ถนนสายโยธา บ้านรางม่วง-หนองยายแพรว-น้ำพุ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9
3.ถนนสาย รพช. ปากบึง-น้ำพุ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,9,13
4.ถนนสาย รพช. จอมบึง-หนองกวาง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
5.ถนนสาย รพช. จอมบึง-หนองนกกระเรียน ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,10
6.ถนนสาย รพช. จอมบึง-หนองกวาง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,11,12
7.ถนนสาย รพช. จอมบึง หนองชะนาง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
8.ถนนสาย รพช. โรงเรียนวันครู-บ้านหนองหิน ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,7,11
     ถนนดินลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 11 สาย คือ
1.ถนนสาย รพช. บ้านชุกหว้า-บ้านรางม่วง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,9
2.ถนนสาย รพช. บ้านชุกหว้า-บ้านจัดสรรรางม่วง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,8
3.ถนนสาย รพช. บ้านตลาดควาย-บ้านหนองไผ่ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,9
4.ถนนสาย รพช. บ้านหนองปรือ-บ้านหนองนางแพรว ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,9
5.ถนนสาย รพช. บ้านตลาดควาย-บ้านแสนกะบะ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,10
6.ถนนสาย บ้านทำเนียบ-บ้านดงไผ่ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,12
7.ถนนสาย บ้านตลาดควาย-บ้านหนองขนาก ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,9
8.ถนนสาย โป่งค้อม-บ้านหนองกระทุ่ม ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 11,12
9.ถนนสาย สำนักสงฆ์เขากลางตลาด-บ้านหนองบัว ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4
10.ถนนสาย หนองกระทุ่ม-หนองแสนหลุม ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,11
11.ถนนสาย ศาลเจ้าพ่ออาณาเขต-โรงมันพรเทพ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,13

โทรศัพท์
     โทรศัพท์ประจำหมู่บ้านมี จำนวน 51 แห่ง

การไฟฟ้า
     จำนวนบ้านเรือนมีระบบไฟฟ้าครอบคลุมแล้ว ประมาณร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ,ลำห้วย
 บึง,หนอง และอื่น ๆ
จำนวน 1 สาย
จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาหมู่บ้าน 
ถังเก็บน้ำฝน 
บ่อน้ำตื้น
สระน้ำ
อ่างเก็บน้ำ
บ่อบาดาล
จำนวน 24 แห่ง
จำนวน 7 แห่ง
จำนวน 11 แห่ง
จำนวน 30 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 23 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th