Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 12 หมู่บ้านคือ
- หมู่ที่ 2 บ้านทำเนียบ นายอารีย์ ศิริเอก เป็น กำนัน
- หมู่ที่ 3 บ้านเขากลางตลาด นายทองแดง จันทร เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว นายสมัย ทองเอีย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 5 บ้านตลาดควาย นายบุญชู จันทรสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 6 บ้านชุกหว้า นายอรุณ  พลบเนียม เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะค่า นายแดง บุญพยุง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 8 บ้านรางม่วง นายยุทธนา สวัสดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 9 บ้านหนองขนาก นายหาญชัย  จิตสุวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 10 บ้านแสงกะบะ นายนพพร ฟักเขียว เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระทุ่ม นายบุญมาก ทองอ่อน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 12 บ้านดงไผ่ นายฉลวย  ค้นหาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 13 บ้านปากบึง นายสุรินทร์ กุมารทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร 
     ประชากรทั้งสิ้น 9,151 คน แยกเป็นชาย 4,539 คน หญิง 4,613 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 126 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 2,883 ครัวเรือน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th