Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวทั้งหมด 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจอมบึง และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 23 ก.ม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 2 ก.ม.

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ 
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง และตำบล หนองกวาง อำเภอโพธาราม
ติดต่อตำบลหินกอง และตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
ติดต่อตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง 
ติดต่อตำบลรางบัว ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
เนื้อที่ 
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 78.72 ตร.กม. หรือ 49,202.41 ไร่

ภูมิประเทศ 
     มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มตอนกลางของตำบล ส่วนบริเวณรอบนอกเป็นที่ราบสูงสลับ เนินเขา ในฤดูฝนน้ำจะหลากมารวมกันบริเวณทุ่งจอมบึง ซึ่งอยู่ตอนกลางของตำบล ทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของตำบลเหมาะแก่การทำนา ส่วนบริเวณรอบนอกเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th