Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลจอมบึง
          อำเภอจอมบึงมีอายุครบ  ๑๑๙ ปี  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งจากประวัติที่ผ่านมา ในวันที่  ๑๙-๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๓๘  เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถ้ำจอมพล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘  (ร.ศ. ๑๑๔)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง
          วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินจากค่ายหลวงถึงที่ประทับร้อนปากช่องทุ่งพิทาบเสด็จประทับเสวยเช้า เวลาเช้า ๔ โมงเสด็จจากที่ประทับร้อนถึงค่ายหลวงที่ประทับแรมตำบลจอมบึง  (บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึงในปัจจุบัน)
          วันที่  ๒๐  ธันวาคม  เสด็จพระราชดำเนินที่พักพระสงฆ์  และเขากลางเมืองประทับเสวยเช้าที่เชิงเขาและทรงพระราชดำเนินลงประพาสในถ้ำบนเขากลางเมืองนั้น  ทรงพระราชดำริที่จะให้มีเครื่องหมายระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนิน  จึงทรงพระอักษรไว้ที่ปากถ้ำ  คือ จ ป ร ๑๑๔  พระราชทานนามถ้ำว่าถ้ำจอมพลโปรดเกล้าให้ช่างสลักศิลาตามตัวอักษร
วันที่  ๒๑  ธันวาคม  เวลาบ่าย ๔  โมง  เสด็จทรงม้าพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรบึงทรงพระราชดำรัสว่า….นี่หรือบึง  สวยงามดี  ต่อไปจะเจริญ  ต่อไปให้เรียกว่า  จอมบึง

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ทรงม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ และจากการสำรวจค้นคว้าทางโบราณคดีได้พบหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่กำหนดอายุได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ปี  กระจัดกระจายอยู่โดยรอบทุ่งจอมบึงเริ่มต้นด้วยคนสมัยหินใหม่ตอนต้นพบขวานหินกะเทาะที่บ้านหนองบัว            วังมะเดื่อ  วัดจอมบึง  หนองบ้านเก่า  บ้านเกาะนอกและบ้านปากบึง  ตำบลจอมบึง  นอกจากนี้ที่เนินชัฏหนองค่า  ริมทุ่งจอมบึง มีร่องรอยขวานหินกะเทาะ  ขวานหินขัด  ของผู้คนสมัยหินจนถึงสมัยโลหะตอนปลาย จนได้รับเอาวัฒนธรรมจากคูบัวและเขางู พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนสมัยทราวดี  เมื่อประมาณพุทธศวรรษที่๑๓–๑๔
          ตำบลจอมบึงจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นประวัติศาสตร์ ทวารวดีจนถึงสมัยรัชกาลที่  ๕  และปัจจุบัน ฯพณฯจอมพลผิน  ชุณหวัณ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดป้ายกิ่งอำเภอจอมบึง  เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๗

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th