Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน (16 พ.ย. 2559)  
ประกาศข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (16 พ.ย. 2559)  
ประกาศ แผการนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (04 ต.ค. 2559)  
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (04 ต.ค. 2559)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (04 ต.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (01 ก.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (01 ก.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (01 ก.ค. 2559)
การบริการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 (14 มิ.ย. 2559)
การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (13 มิ.ย. 2559)
การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (13 มิ.ย. 2559)
โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง (ครั้งที่ 11) ประจ... (13 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำป... (27 ม.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (01 ม.ค. 2559)
โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง (ครั้งที่ 12 ) ประจำ... (25 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (30 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (30 ต.ค. 2558)
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง พ.ศ.2559 - 2563 (01 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (04 ธ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ปาร์ตี้ลิง บริเวณถ้ำจอมพล... (20 ธ.ค. 2560)  

งานสักการะพระบรมราชานุสาว... (19 ธ.ค. 2560)  

โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผุ้สู... (06 ธ.ค. 2560)  

ระบายสีเล่านิทานให้กับเด็... (29 พ.ย. 2560)

วันส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจ ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร ... (01 พ.ย. 2560)

ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อส... (17 ต.ค. 2560)

โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผุ้สู... (05 ต.ค. 2560)

ส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจ ผู้... (05 ก.ย. 2560)

มอบบ้านกาชาดเพื่อคนราชบุร... (25 ส.ค. 2560)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอ... (17 ส.ค. 2560)

โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผุ้สู... (07 ส.ค. 2560)

โครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเ... (01 ส.ค. 2560)

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสร... (27 ก.ค. 2560)

โครงการบรูณาการฝึกอบรมทำด... (07 ก.ค. 2560)

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอาย... (06 ก.ค. 2560)

โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผุ้สู... (05 ก.ค. 2560)

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปร... (27 มิ.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมทำ... (22 มิ.ย. 2560)

โครงการใกล้บ้านใกล้ใจใกล้... (13 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเนิน หมู่ที่ 8 ตำบลจอม... (24 ก.ค. 2560)  
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสัมปะแจ – หนองบัว (ช่วง... (12 ก.ค. 2560)  
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำไย – บ้านนายกลั่น... (12 ก.ค. 2560)  
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 ตำบล... (29 มิ.ย. 2560)
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ-ทำเนียบ หมู่ที่... (07 มี.ค. 2560)
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ-ทำเนียบ หมู่ที่... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี... (16 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบ... (16 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตบแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง (16 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสภาภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง หมู่ที่... (10 ส.ค. 2559)
ประการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปากบึง ซอย 4 หมู่ที่ ... (29 ก.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ - ตลาดควาย หมู่ท... (30 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดควาย - หนองไผ่ หมู่ท... (30 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1... (18 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงจอมบึง หมู่ที่ 5 ต... (18 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบรา่คาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซยอยหนองไอ้เฮิ้ว หมู่ที่ ... (18 ธ.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติด... (27 มิ.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึ... (27 พ.ย. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการรื้อท่อประปาเก่า เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำ... (27 พ.ย. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับหินคลุก สายบ้านป้าบุญชู หมู่ที่ 8 ตำบล... (27 พ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th